Mühasibat

Mühasibat uçotu və dəstək xidmətlərinin göstərilməsi, maliyyə hesabatlarının bərpası

 Kommersiya fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Bütün gəlirlərə vergi tətbiqi labüddür. Bu işlərin həlli üçün, eləcə də şirkətin maliyyə axınlarının sistemləşdirilməsinin təhlili məqsədi ilə pəşəkar mühasibin mövcudluğu müəssisənin maliyyə sabitliyini təmin etmiş olur.

 Bu gün mühasibat xidmətlərini adi iş adlandırmaq çətindir. Keyfiyyətli xidmətin təmini üçün müəssisədə mühasibat departamentinin yaradılması şirkətin xərclərini artırmış olacaq. Peşəkar mühasib xidmətləri bahadır, eyni zamanda peşəkarlıqdan uzaq xidmət daha da baha başa gələ bilər. Bizimlə müştərilərimiz bu problemlərdən azaddır.

Şirkətimiz müxtəlif mülkiyyət formalı və fəaliyyət növü olan müəssisələrə pəşəkar mühasibat xidmətləri təklif edir. Bizim komandanın yüksək ixtisaslı mütəxəssislərinin praktiki təcrübəsi, bacarığı və təhsili, hər hansı bir problemin, hətta ən çətin məsələlərin həlli üçün əsasdır.

Biz mühasibatın aparılması xidmətlərini müəssisənin inkişafının istənilən mərhələsində təklif edirik. Bu xidmətlərə yeni hüquqi şəxsin qeydiyyatı, mülkiyyətin hüquqi formasının dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi daxildir. Eyni zamanda mühasibatın aparılması və dəstəyi xidmətləri mövcud qanunvericiliyə əsasən, lakin müştərinin maraqlarına tam uyğun olaraq həyata keçirilir.

Mühasibatın aparılması peşəkar mühasib tərəfindən bir və ya bir neçə məsələnin- vergitutma, hesabatın təşkili və təqdimi, kadrların üçüotu və digər maliyyə işlərinin yerinə yetrilməsini ehtiva edir.

Şirkətimizdə mühasibat xidmətləri bir dəfə və ya bir il müddətində müqavilə əsasında və uzunmüddətli müqavilə əsasında təklif edilir. Hər iki halda, müştərilərimiz öz öhdəliklərimizin vaxtında yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə əmin ola bilərlər.

Şirkətimizdə mühasibat xidmətləri yalnız standart xidmət paketi deyil, bu işin dərindən təşkilidir. Bütün tapşırıqların ən dəqiq şəkildə yerinə yetirmək üçün müştərinin maliyyə və mühasibat fəaliyyətlərinin bütün incəlikləri və nüansları öyrənilir.

Bu səbəbdən xidmətlərin çeşidi həmişə müxtəlifdir, hər bir müştərinin mühasibat uçotunda cari vəziyyətini və fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla fərdi şəkildə təklif edilir.

Mühasibatın aparılması ştatında peşəkar mühasibi olmayan kiçik və orta ölçülü şirkətlər üçün aktualdır. Belə müəssisələrdə vaxtaşırı olaraq peşəkar mühasib xidmətinə ehtiyaç duyurlur.

Mühasibatın aparılması üğurlu biznes fəaliyyəti üçün bütün kompleks xidmətlər olmaqla – mühasibat uçotun təşkili, ilkin sənədlərin öyrənilməsi, kadrların uçotu, əmək haqqının hesablanması, verqi planlaşması, mühasibat və vergi hesabatı, istənilən maliyyə sənədinin hazırlanması deməkdir.

Müəssisələrdə mühasibat uçotunun aparılması daimi mühasibat şöbəsini tamamilə əvəz edir və daha sərfəli olamaqla vaxtında yüksək keyfiyyətli xidmətlərin yerinə yetrilməsinə imkan yaradır.

Our site design and navigation has been thoroughly thought out. The layout is aesthetically appealing, contains concise texts in order not to take your precious time. Text styling allows scanning the pages quickly. Site navigation is extremely intuitive and user-friendly.

You will always know where you are now and will be able to skip from one page to another with a single mouse click. We use only trusted, verified content, so you can believe every word we are saying. We are always happy to greet the new visitors on our site. With advanced features of activating account and new login widgets, you will definitely have a great experience of using our web page. It will tell you lots of interesting things about our company, its products and services, highly professional staff and happy customers. You will always know where you are now and will be able to skip from one page to another with a single mouse click. We use only trusted, verified content, so you can believe every word we are saying. We are always happy to greet the new visitors on our site.

We use only trusted, verified content, so you can believe every word we are saying. We are always happy to greet the new visitors on our site. Our blog and social media accounts are available to encourage communication and connection between clients and personnel and tell you more about us in the informal environments where we can have a dialogue instead of just a narrative like that.

With advanced features of activating account and new login widgets, you will definitely have a great experience of using our web page. It will tell you lots of interesting things about our company, its products and services, highly professional staff and happy customers. Our site design and navigation has been thoroughly thought out. The layout is aesthetically appealing, contains concise texts in order not to take your precious time. Text styling allows scanning the pages quickly. Site navigation is extremely intuitive and user-friendly. You will always know where you are now and will be able to skip from one page to another with a single mouse click.

Müştərilərlə işlədikdə tətbiq edilən 5 qayda

Mürəkkəblik və işlərin həcmindən asılı olmayaraq, təşkilatlara eyni səviyyədə mühasibat xidmətləri təqdim edirik.

Müəssisənin mühasibat uçotunun aparılması bizim üçün yalnız maddi məsuliyyət deyil, həmçinin inzibati, bəzi hallarda isə mövcud qanunvericiliyə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutur. Səhv etməməliyik!

Mühasibatda qaydalar və standartlar nə qədər vahid olsa da eyni şirkət və eyni tapşırıq olmur. Beləliklə, eyni həllər də ola bilməz.

Mühasibat uçotun aparılması zamanı əldə olunan məlumatların açıqlanmaması qaydası müştərilərlə hər bir müqavilədə müəyyənləşdirilir. Müqavilənin şərtlərinin pozulması cəzaları yüksəkdir, ən əsası isə imicimizə böyük ziyandır.

Hüquqi şəxslərin mühasibat uçotunun aparılmasınıi həyata keçirərkən, heç vaxt mövcud qanunvericilikdən uzaqlaşmırıq, eyni zamanda biz müştərilərin maraqlarını müdafiə edirik.

Xidmətlərimiz:

 • Müəssisədə mühasibat uçotun təşkili
 • Sənəd dövriyyəsinin təşkili
 • Mühasibat siyasətinin inkişaf etdiriməsin
 • Mühasibat və vergi uçotu
 • Müxtəlif mühasibat hesabatlarının hazırlanması
 • 0 balans və hesabatların tərtib edilməsi
 • Vergi hesabatlarının hazırlanması
 • İllik hesabat və maliyyə hesabatlarına dair hesabat
 • Vergi planlaması, vergi hesablanması
 • Mühasibat uçotunun bərpası
 • Kadrların uçotu
 • Hüquqi şəxs üçün tam mühasibat uçotunun aparılması

Xidmətlərin dəyəri sənəd dövriyyəsindən, şirkətin tariflərindən, həmçinin seçilmiş xidmətlər kompleksindən asılıdır.