Kadr yığımı

Müxtəlif şirkətlərə peşəkar kadr yığımı üzrə xidmətlərin tam spektri. Biz iş bazarının və yerli əmək cəmiyyətinin tam və müasir biliklərinə malikik. Biz iş gedişində əmək münasibətlərinə və təşkilatlarla iş effektivliyinə təsir edən əsas yerli amilləri və mədəni dəyərləri tam diqqətə alırıq. Biz bu regionda kadrlar şöbəsi sahəsində dəfələrlə qarşılaşdığımız daima dəyişən tələblərin real həllərini təklif edirik. Bizim məqsədyönlü, ruh yüksəkliyi ilə dolu və üç dil bilən kadr yığımı üzrə komandamız zəngin təcrübəyə malikdir və müştərilərin, potensial namizədlərin yüksək tələblərinin öhdəsindən nəzakətli və peşəkarcasına gəlməyi bacarır. Bizim idarəetmə sistemimiz effektiv və məqsədyönlüdür, müştərilərə xidmətimiz dəyişmədən müştərilərə olduğu kimi, namizədlərə də şamil edilir.

• Beynəlxalq layihə üçün kompleks planın hissəsi kimi xarici və yerli kadrların cəlb olunmasında və işə başlamasında ixtisaslaşan müqavilə əsasında kadrların yığılması
• Daimi Ştat üçün Müqavilə və Kadr yığımı
   - Müştərinin əmək resurslarına birbaşa qəbul edilmə
   - İdarəetmədə tam dəstəklə kontraktor statuslu işə düzəltmə
• Qlobal kadr yığımı, Yerli əmək resursundan istifadə və Təyinat Dəstək Xidməti
• Rəhbər kadrların yığımı