Autsorsinq
HEYƏTİN İDARƏ OLUNMASI / AUTSORSİNQ

Autsorsinq MRI AZ AUDIT (insan resurslarının idarə olunması sahəsində) heyətin idarə olunmasının müəyyən planı üzrə aparılır. Müştəri şirkətinin nə təklif etdiyini dəqiqliklə bilmək vacibdir, xüsusilə bu, işçilərin cəlb olunması ilə əlaqədardırsa.

• Peşəkar təşkilat – Sizin şirkətinizin insan resurslarının idarə olunmasına görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürən iş verəndir. Biz Sizin şirkətinizin işçilərinin birgə iş verəninə çevrilirik, bu zaman işə götürmədə, işdən azad etməkdə və əmək haqqının məbləğində son söz daxil olmaqla işçi heyətlə bağlı tam qanunvericilik məsuliyyətini öz üzərimizə götürürük.
• MRI AZ AUDIT və Şirkət insan resursları və digər biznes aspektlərinin idarə olunması sahəsində problemləri birgə həll edərək partnyora çevrilirlər. Daha dəqiq izah etsək, bizim xidmətlərimiz işçilərə görə tam qanunvericilik məsuliyyətini öz üzərimizə götürməklə peşəkar işə götürmə fəaliyyətindən ibarətdir.
• Biznes-proseslərin autsorsinqi təkcə insan resurslarının idarə olunması sahəsində deyil, bütün sahələrdə autsorsinqə aid olan daha geniş anlayışdır. Biznes-proseslərin autsorsinqi yeni texnologiyanın tətbiq olunmasından, yaxud prosesin yaxşılaşdırılması üçün mövcud olan texnologiyanın yeni növdə istifadə olunmasından ibarətdir. İnsan resurslarının idarə olunmasına dair biznes-proseslərin autsorsinqi insan resurslarının idarə olunması sisteminin əməkdaşların özləri üçün insan resurslarının idarə olunması məlumatlarının əldə olunması və yığılması kimi ən son texnologiya ilə dəstəklənməsinin təsdiqlənməsindən ibarətdir.

MRI AZ AUDIT-in insan resurslarının idarə olunması xidmətlərinə daxildir:
Əmək haqqının hesablanmasının idarə olunması: qəbzlərin yaradılması, vergilərin tənzimlənməsi, xəstəxana və məzuniyyət haqları ilə əlaqə.
Əməkdaşların üstünlükləri: tibbi sığortalar, həyatın sığortalanması və s.
İnsan resurslarının idarə olunması: rekrutment, işçilərin işə götürülməsi və işdən azad edilməsi. Eləcə də fon müsahibəsi, səyyar müsahibələr və əmək haqqının gözdən keçirilməsi.
Risklərin idarə olunması: işçilərin kompensasiyası, mübahisələrin həlli, təhlükəsizliyin yoxlanılması, ofis siyasəti və məlumat kitabçaları.
Xarici ölkələrə viza problemlərinin həlli.
Bəzi xidmətlər tam xidmətlər spektri olaraq şirkətə gələ və ya hətta mübahisəni həll edə bilən onlayn konsultantlar kimi əlavə xidmətlər təqdim edilər.

Müştərinin işçilərinin idarə olunmasına həmçinin aşağıdakılar aiddir:
• Local olaraq qeydiyyata alınmış və ya xaricdə işləyən işçilərə vergi hesablamaları və bəyannamələr də daxil olmaqla əmək haqqının hesaba daxil edilməsi xidmətləri.
• Turizmin və xaricdəki işçilərin yaşayış yerinin idarə olunması
• Şirkətlərdə fərdi sahibkarlarla müqavilələrin idarə olunması
• İllik hesabatlar: vergi xidmətində fərdi qeydiyyat.