fiziki və hüquqi şəxslər üçün professional muhasibat və auditor xidmətləri

Diqqətinizə çatdırmaq istərdik ki, şirkətimiz tərəfindən təklif olunan mühasibat xidmətlərinin dəyəri məqbul səviyyədədir.

Ətraflı

Biznesdə mühasibatın aparılması nədir ?

Mühasibatın aparılması uğurlu biznes fəaliyyəti üçün bütün kompleks xidmətlər olmaqla – mühasibat uçotun təşkili, ilkin sənədlərin öyrənilməsi, kadrların uçotu, əmək haqqının hesablanması, verqi planlaşması, mühasibat və vergi hesabatı, istənilən maliyyə sənədinin hazırlanması deməkdir.

Ətraflı
Maliyyə hesabatlarının və mühasibat uçotunun auditi
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı olan bir ölkədir. Bu, Avropa İttifaqı, ABŞ və bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınır. Müasir biznesin inkişafı barədə bilikləri olmadan, bir çox şirkətlər hələ də kortəbii şəkildə inkişaf edirlər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, müvəffəqiyyət qazanmaq, göründüyündən daha asandır. Amma müvəffəqiyyətə bahalı texnologiyanın tətbiqi ilə deyil, müəssisənin maliyyə səmərəliliyini artırmaqla nail olmaq olar.
Biz sizin şəxsi maliyyə məsləhətçinizik
Şirkətimiz maliyyə və mühasibat uçotu sahəsində professional məsləhətçi kimi müəssisələrin maliyyə sabitliyi qiymətləndirmək və mühasibat uçotunda səhvləri müəyyən etmək üçün peşəkar audit xidmətləri göstərir.

Hər hansı şirkətin özü tərəfindən təşkil edilən müəssisə auditi bəzi menecerlərin hesab etdiyi kimi vergi yoxlaması və ya maliyyə aktivlərinin yoxlanması deyil. Əksinə, təşkilatın vaxtında yoxlanılması bir sıra mühüm məsələləri bir anda həll etməyə imkan verən bir önləyici tədbirdir:
  • Audit, rəsmi vergi yoxlaması əvvəli maliyyə hesabatlarında bütün səhvləri və pozuntuları aradan qaldırmağa imkan verir;
  • Könüllü audit şirkətin real maliyyə vəziyyətini müəyyənləşdirməyə, pul vəsaitlərinin xərclənməsində sızmalar və səhvlər tapmaq və aktivlərin idarəedilməsinin səmərəliliyinin artırılmasına kömək edir;
  • Peşəkar audit vergi ödənışlərini optimallaşdırmağa imkan verir;
  • Mühasibat uçotun auditi, hesabat və sənədləşdirmə işində səhvləri müəyyən etmək imkanı verir.

Şirkətimiz müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, kadr uçotunun və idarəetmə prosesinin xüsusiyyətlərinin ətraflı təhlilinə əsaslanan audit xidmətlərini yerinə yetirir. Biz auditin nəticələrinə əsasən müəssisənin işində bütün pozuntuları, səhvləri göstərən ətraflı hesabat və rəsmi audit rəyi təqdim edirik.

Lakin bu hamısı deyil: audit xidmətlərinə təsbit edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması, eləcə də mühasibat xidmətləri, kadr qeydləri və hüquqi yardım göstərilməsi, o cümlədən biznes səmərəliliyini artırmaq üçün real ekspert rəyi, mühasibat xidmətləri, habelə müxtəlif sahələrdə müəyyən edilmiş mütəxəssislərin konsaltinqi daxildir.

Hər işə və hər kəsə kompleks yanaşma
Audit yoxlaması, mühasibat xidmətləri, vergi tutulmanın optimallaşdırılması, kadrların uçotunun təşkili, hüquqi yardım və biznesə dəstək, məsləhət və professional qiymətləndiricilər - bu istiqamətlər bizim ümümi fəaliyyətimizi təşkil edir və şirkətinizin səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmişdir.
Biznesin inkişafının istənilən mərhələsində müxtəlif təşkilati və hüquqi formalarda müəssisələrə kompleks mühasibat xidmətləri təklif edirik. Xidmətinizdə bir dəfə və ya abunə əsasında birbaşa mühasibat xidmətləri göstərməyə hazır olan mühasibat və verg ödəmə sahəsində ekspertlər və məsləhətçilər var. Bu o cümlədən: mühasibat uçotun bərpası, kvartal, illik maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi şirkətin daxili sənədlərinin sistemləşdirilməsi və müəssisənin uğurlu fəaliyyəti üçün zəruri digər mühasibat xidmətləridir.

Şirkətimizin fəaliyyətinə müəssisədə vergi ödəmənin optimallaşdırılması-daha səmərəli vergi ödəmə sxeminin axtarılması, vergi planlaşması, hesabatın hazırlanması və təqdim edilməsi, həmçinin sıfır balans eyni zamanda maliyyə sahəsində ekspert məsləhəti daxildir.